Giải pháp chống rơi ngã theo thứ tự ưu tiên khi làm việc trên cao

Các giải pháp chống rơi ngã được thực hiện theo thứ tự ưu tiên (1 là ưu tiên cao nhất, ít rủi ro nhất) để kiểm soát mức độ nguy hiểm từ thấp đến cao. Việc huấn luyện kỹ càng, đào tạo chuyên sâu và lên kế hoạch ứng cứu sự cố ngã trên cao bắt buộc phải được thực hiện kèm theo.

Giải pháp chống rơi ngã khi làm việc trên cao
Giải pháp chống rơi ngã theo thứ tự ưu tiên

1. Loại trừ nguy cơ rơi ngã (Ưu tiên nhất)
Ưu tiên số 1 là hạn chế cho người lao động làm việc trên cao. Tuy nhiên, đối với những công việc phát sinh vượt quá tầm tay hoặc chiều cao, người lao động nên dùng các dụng cụ hỗ trợ như gậy, ống nhựa, dụng cụ có thể tăng giảm độ dài hoặc thiết bị nâng chuyên dụng…và hạn chế rời khỏi mặt đất. Đặc biệt chú ý, nguy cơ rơi ngã trên cao xuất hiện khi bản thân cách mặt đất chỉ từ 1.2 m

Sử dụng vật dụng có thể tăng giảm chiều dài để hạn chế làm việc trên cao

2. Giải pháp chống ngã bị động
Lắp các rào chắn, lan can, tay vịn ở các vùng không được bảo vệ, đậy các hố trên bề mặt phẳng. Biện pháp này giúp hạn chế sự tiếp cận nguy cơ rơi ngã khi tiếp xúc gần khu vực có độ cao, hoặc khi vô tình làm việc và không chú ý đến các mối nguy hại xung quanh.

Hàng rào chống rơi ngã khi làm việc trên cao

3. Hệ thống hạn chế rơi ngã
Hệ thống này được sử dụng cùng với các biện pháp bảo vệ cá nhân nhằm giới hạn phạm vi di chuyển của công nhân, từ đó hạn chế nguy cơ té ngã. Hệ thống này cũng bao gồm các thiết bị bắt buộc như điểm móc, dây nối và dây đai an toàn.

Điểm neo chống rơi ngã

4. Hệ thống chống rơi ngã

Đối với các công việc bắt buộc phải thao tác trên cao, khi đó rủi ro cũng đồng thời tăng lên. Hệ thống này được sử dụng khi công việc có nguy cơ rơi ngã không thể ngăn ngừa như di chuyển dọc mái nhà, leo thang đứng lên trụ điện, bảo trì hệ thống trên cao…Khi rủi ro xảy ra, hệ thống sẽ giữ người lao động lại  và hạn chế tác động theo các ranh giới cho phép.

Hệ thống chống rơi ngã theo phương dọc

5. Biện pháp kiểm soát hành chính (Rủi ro nhất)

Giải pháp này ít được ưu tiên nhất đó là thực hành hay các quy trình làm việc nhằm làm gia tăng nhận thức của công nhân