• Chi tiết sản phẩm
   • Ứng dụng: Chống ồn

    Đặc tính nổi bật: Đựng nút tai số lượng lớn và có nút ấn để lấy nút tự động bảo quản nút tai

    Một số công ty đã sử dụng: Hiệp Phú, Sodexo