• Chi tiết sản phẩm
  • Mã sản phẩm: AHP-02-YTX

    Thông tin sản phẩm

    Hộp Khẩu Trang Y Tế tốt nhất (50 cái/hộp) 4 lớp: 02 lớp vải không dệt (Non - Women) ở mặt trong và mặt ngoài, 01 lớp lọc bụi & vi khuẩn (Melt - Blown Filter), 01 lớp than hoạt tính ép trong vải.
    Được sản xuất tại Việt Nam sử dụng công nghệ mới nhất
    Sử dụng an toàn cho : người lớn, trẻ em , cơ sở y tế cộng đồng.