• Chi tiết sản phẩm
  • Mã sản phẩm: Kingdom KP100

    Nhãn hiệu: Kingdom

    Thông tin sản phẩm: Sản phẩm được dùng để mài sản phẩm, xử lí ba vớ, tạo độ nhám hoặc hoàn thiện sản phẩm