Làm thế nào để xây dựng kế hoạch an toàn lao động hiệu quả

Học cách làm thế nào để thay đổi văn hóa an toàn lao động đi từ thỏa hiệp đến tự nguyện tham gia

Trong khi chương trình an toàn là điều cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải chuyển đổi văn hóa từ thỏa hiệp sang tự nguyện. Một vài yếu tố ảnh hưởng đến các công ty sản xuất để kết hợp chương trình an toàn trong cơ sở. Nhiều cá nhân có tư duy thỏa hiệp xem các quy định là điều tiên quyết. Nhưng cũng có nhiều người thể hiện tư duy tự nguyện tham gia khi hiểu tác động của an toàn lên lực lượng lao động.

Yêu cầu: Đó chính là luật

An toàn lao động là bắt buộc trong tất cả các tổ chức. Năm 1970, Quốc hội Hoa Kỳ thành lập Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA). OSHA có trách nhiệm đảm bảo rằng các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh tồn tại trong tất cả các ngành công nghiệp. Thành tựu đạt được bằng việc thiết lập các tiêu chuẩn và đảm bảo tuân thủ. Các quy định của chính phủ đảm bảo các tổ chức tiếp tục tập trung vào việc giảm thiểu và loại bỏ thương tích tại nơi làm việc.

Tác động tài chính

Một yếu tố chính thúc đẩy các công ty tiếp tục tìm cách giảm thiểu thương tích là chi phí. Một sự cố an toàn sẽ phát sinh chi phí chăm sóc y tế cũng như năng suất và sức khỏe tinh thần của các cá nhân. Mỗi sự cố tạo ra một tác động tài chính trực tiếp đối với một tổ chức. Sau khi chứng kiến chấn thương của đồng nghiệp tại nơi làm việc, trạng thái tinh thần của nhân viên có thể kéo dài trong suốt sự nghiệp của họ và đóng góp gián tiếp vào các tác động chi phí đáng kể cho tổ chức.

Sự ổn định hằng năm

Các trường hợp bị thương tại nhà máy tiếp tục xếp thứ 2 sau cơ sở chăm sóc sức khỏe. Ban lãnh đạo sản xuất tiếp tục được thử thách để tìm kiếm các hoạt động cải tiến liên tục nhằm giảm thiểu và loại bỏ các mối nguy hại trong phạm vi kiểm soát của họ. Môi trường năng động của sản xuất tạo điều kiện nguy hiểm tiềm ẩn.

Một loạt các đánh giá tiên quyết ban đầu làm tăng mức tình trạng nguy hiểm. Hiểu các điều kiện này và kiểm soát tình trạng của máy móc là rất quan trọng để đưa ra mức an toàn tối thiểu. Chu kỳ đánh giá rủi ro liên tục này yêu cầu tần suất đánh giá chuyên biệt trong toàn bộ tổ chức để ngăn ngừa thương tích cho lực lượng lao động

Đo lường là một việc làm quan trọng cho các nỗ lực cải thiện. Các cơ sở phân lập trách nhiệm cho một vài cá nhân xem nhiệm vụ như một yêu cầu. Cần có sự tham gia của tất cả các cấp trong tổ chức để đạt được đánh giá toàn diện và giúp loại bỏ các mối nguy.

Đặc tính hóa cho những nguy hiểm nơi làm việc

Phương tiện theo dõi dữ liệu thương tích dựa trên vị trí và nghề nghiệp cụ thể. Dựa trên dữ liệu, sự phát triển mức độ rủi ro (cao, trung bình, thấp) xảy ra đối với vị trí và nghề nghiệp. Các ưu tiên chiến lược tập trung vào các danh sách có rủi ro cao và công việc khó khăn. Phương pháp luận này đưa ra giả định rằng tất cả các yếu tố tiên quyết góp phần vào rủi ro vẫn nhất quán. Những yếu tố này có thể làm tăng hoặc giảm mức độ rủi ro tiềm ẩn, không chỉ theo dõi hoạt động rủi ro.

Mức độ rủi ro

Các mối nguy có ở khắp mọi cơ sở. Một tổ chức phải xem xét tất cả và xác định mức độ của các biện pháp đối phó cần thiết. Việc xác định các hành động dựa trên đánh giá rủi ro của mối nguy. Việc xem xét định kỳ các mức độ rủi ro giúp tổ chức xác định xem các biện pháp đối phó còn đủ để kiểm soát tình trạng rủi ro hay không.

Các chương trình an toàn bao gồm hai trụ cột: tuân thủ và đào tạo (Hình 1). Chúng được liên kết với nhau và cần thiết cho một chương trình an toàn thành công. Mọi tổ chức đều tuân theo một quy trình tương tự để theo dõi và lập hồ sơ việc tuân thủ các chi tiết cụ thể của chính phủ và tổ chức. Việc triển khai đào tạo cũng được xử lý theo một cách thức chung.

Cấu trúc nơi làm việc

Để quản lý và kiểm soát tai nạn lao động, các tổ chức có trách nhiệm tuân thủ các chính sách và quy định của chính phủ. Các tiêu chuẩn của chính phủ cung cấp mức độ bảo vệ tối thiểu khi có rủi ro cho nhân viên. Các tổ chức thực hiện các hành động địa phương hóa và tạo ra các tiêu chuẩn bổ sung. Các tiêu chuẩn địa phương bổ sung các quy định của chính phủ với các tiêu chuẩn tùy chỉnh để hỗ trợ tính duy nhất của hoạt động. Các tiêu chuẩn địa phương hóa giúp điều chỉnh các vị trí hoặc nghề nghiệp với phúc lợi của nhân viên. Các chính sách bổ sung của các tổ chức giúp củng cố cam kết về phúc lợi của lực lượng lao động.

Đào tạo nhân viên

Các buổi đào tạo ban đầu và định kỳ được tổ chức để hướng dẫn nhân viên về các tiêu chuẩn tuân thủ. Việc tùy chỉnh đào tạo với các quy trình và hình ảnh dành riêng cho thiết bị địa phương ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của nhân viên về cam kết của tổ chức. Ngoài ra, nó còn giúp nhân viên lĩnh hội các chính sách và quy định. Có nhận thức nhất quán về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp giúp tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động trong việc giảm thiểu các mối nguy tiềm ẩn.

Chuyển sang tham gia

Để chuyển mindset an toàn từ phản ứng sang chủ động, cần phải có sự chuyển đổi trong lực lượng lao động từ tuân thủ sang tham gia tự nguyện (Hình 2). Để thúc đẩy sự thay đổi văn hóa trong lực lượng lao động, đội ngũ lãnh đạo an toàn làm gương. Thể hiện sự quan tâm chân thành đối với các nguy cơ bất thường và tham gia thảo luận / thực hiện giải pháp, đồng thời đặt kỳ vọng cao cho các cá nhân khác trong khu vực làm việc.