• Chi tiết sản phẩm
    • Ứng dụng: Bảo vệ mắt

     Đặc tính nổi bật: Chống bụi, văng bắn trong quá trình sản xuất, môi trường làm việc có nhiều vật lạ văng bắn c hống tia UV, chống đọng hơi sương

     Một số công ty đã sử dụng: Syngenta