• Chi tiết sản phẩm
  • Mã sản phẩm: Random Size boxes

    Thông tin sản phẩm

    Sản phẩm được sử dụng dùng để đóng và dán keo các thùng giấy tự động. Sản phẩm với tiêu chuẩn công nghệ cao cấp, máy cỏ khả năng tự động đóng và dán keo với các cỡ kích thước thùng khác nhau cùng một lúc. Máy có khả năng dán thành vòng nên sản phẩm sẽ trở nên chắc chắn, khó bung trong quá trình vận chuyển