Nâng Cao An Toàn Lao Động Thông Qua Phương Pháp Kata

Kata là phương pháp trao quyền cho thành viên tự giải quyết vấn đề.

Theo EHS, các quy định về an toàn chung của quốc gia phải được đáp ứng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, bạn đang sử dụng công cụ nào/phương pháp nào để tạo ra một nền văn hóa AN TOÀN đạt hiệu quả và hiệu suất?

Văn hóa an toàn có thể mang lại giá trị to lớn: phòng ngừa thương tích, giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về con người, gắn kết và quan tâm lẫn nhau và cả việc giảm chi phí thiệt hại và tiền phạt. Điều quan trọng là quy trình hoặc hệ thống không được hiểu đầy đủ vì mỗi quy trình ứng với máy móc khác nhau, tình huống khác nhau

Kata được chứng minh là một phương pháp luận khoa học và có hiệu quá đáng kinh ngạc:

  1. Hiểu phương hướng
  2. Nắm bắt hiện trạng
  3. Thiết lập điều kiện mục tiêu
  4. Lặp lại điều kiện mục tiêu tiếp theo

Phương pháp 4 bước bắt đầu với việc hiểu rõ thách thức hoặc tầm nhìn và đặt các câu hỏi, “Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta sẽ đi đâu, và chúng ta phải khao khát trở thành gì? ”

Phần đầu tiên của quá trình Kata là hiểu hướng đi, tầm nhìn của bạn và công ty. Trong lĩnh vực an toàn, công ty có một công bố về tầm nhìn an toàn, hoặc có thể là một phần của tuyên bố về chính sách an toàn của công ty như ví dụ dưới đây:

Tai nạn ở nhà hoặc nơi làm việc đều có thể ngăn ngừa được
Chúng tôi sẽ giảm tỷ lệ tai nạn lao động xuống 20% mỗi năm, vào năm 2021, mục tiêu tỷ lệ thương tật kỷ lục của chúng tôi là 2,7 hoặc ít hơn.
Chúng tôi sẽ tuân thủ OSHA
Mọi nhân viên đều có nhiệm vụ cải thiện an toàn lao động như một phần trách nhiệm công việc của họ
Hãy nhớ rằng bước một cung cấp phương hướng để phấn đấu, như bạn sẽ thấy khi chúng tôi làm việc thông qua Kata cải tiến tập trung vào an toàn này

Hiểu tình trạng hiện tại

Quan sát chéo quá trình làm việc với một nhóm chức năng, để đảm bảo rằng một trong các thành viên của nhóm đã quen thuộc với hoạt động hoặc quy trình và cách nó hiện đang hoạt động. Không đưa ra phán xét và đặt câu hỏi về quy trình. Mục đích là chỉ quan sát và hiểu cách thức hoạt động của quy trình hiện tại. Một lần nữa, đừng chuyển sang chế độ giải quyết vấn đề vì đây vẫn chưa phải là lúc cho các giải pháp.

Là một người kỳ cựu với hơn 10 năm trong quá trình Kata, Rick Price đã học được những thông tin chi tiết sâu sắc về con người và quy trình chỉ bằng cách tích cực quan sát các hoạt động và hành động của các thành viên trong nhóm tham gia vào quy trình Kata.

Xác định tình trạng hiện tại

Bạn phải hiểu quy trình hiện tại trước khi có thể cải thiện nó (Hình 2). Mẫu Kata phục vụ để truyền đạt phần nào của quy trình mà nhóm đang thực hiện và ghi lại quy trình cho những người khác trong khu vực làm việc hoặc các ca làm việc khác.

Người theo Kata hiểu rằng, bạn thực sự hiểu điều đó tốt chỉ khi bạn gặp một người lạ bạn có thể giải thích điều đó và họ hiểu những gì bạn nói

Điều kiện mục tiêu

Trong ví dụ này, chúng tôi muốn cải thiện tính an toàn để giảm nguy cơ chấn thương tiềm ẩn (Hình 3). Ví dụ của nhóm là phát triển một quy trình đưa bàn tay của nhân viên ra xa lưỡi cưa hoặc mối nguy hiểm.

Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA)

Các chu kỳ PDCA (Hình 4) là nơi bạn cố gắng kiểm tra các ý tưởng của mình để đạt được điều kiện mục tiêu. Đó là một phương pháp giải quyết vấn đề khoa học để tiếp tục đưa tổ chức tiến lên. Sau một số chu kỳ PDCA, bạn thấy rằng quá trình này an toàn hơn nhiều. Trong quá trình cải tiến, các nhân viên đang sử dụng quy trình Kata 4 bước và người giám sát của họ đang huấn luyện họ để chắc chắn rằng họ đang sử dụng quy trình và hỗ trợ họ nếu họ gặp trở ngại.

Tại thời điểm này, nhóm đã đạt được điều kiện mục tiêu là họ loại bỏ rủi ro trong khi vẫn hiệu quả và hiệu suất trong quá trình. Trong khi làm tốt hơn, nhóm tiếp tục kiểm tra và xác minh khi họ đưa ra một tiêu chuẩn mới, do đó cung cấp việc học hỏi liên tục về quy trình và chu trình PDCA. Đây là một trong những ưu điểm khác của phương pháp Kata khi các nhóm học hỏi trong suốt quá trình Kata với sự gia tăng quyền sở hữu và sự tham gia của mọi người.

Đạt được điều kiện mục tiêu sau chu kỳ PDCA cuối cùng

Trong Hình 5, bạn có thể thấy rằng sau một số chu kỳ PDCA, mối nguy hoặc rủi ro đối với nhân viên đã được giảm bớt hoặc cải thiện. Bàn tay của nhân viên ở xa hơn lưỡi cưa và một hướng dẫn cho vật cố định, vì vậy nó cắt mẫu thẳng. Chúng ta không tìm kiếm sự hoàn hảo thông qua quá trình Kata; chúng ta đang sau khi cải tiến liên tục hàng ngày.

Thông thường, một tiêu chuẩn để đăng các biểu mẫu và ảnh Kata trong khu vực làm việc để truyền đạt dự án cải tiến cho những người / ca làm việc khác trong khu vực làm việc.

Kata là một phương pháp cho phép các thành viên trong nhóm tự giải quyết vấn đề. Nhiều người mà tôi từng làm việc cũng sử dụng Kata trong cuộc sống cá nhân của họ. Khi chúng ta nghĩ về sự tham gia của nhân viên vào một quy trình hoặc nhiệm vụ, trong ví dụ Kata cụ thể này, các nhân viên đã sở hữu nó. Chính công việc, ý tưởng và sự hợp tác của họ đã làm cho khu vực làm việc của họ trở nên an toàn hơn. Đó là một kết quả đôi bên cùng có lợi vì các nhân viên đã nhận ra nguy cơ và nắm quyền làm chủ để giải quyết vấn đề trước khi bất kỳ ai bị thương.

Quá trình Kata cũng là để học hỏi và phát triển con người. Nếu các thành viên trong nhóm đã được chia sẻ một phương pháp giải quyết vấn đề được chuẩn hóa, họ có thể học và giải quyết các vấn đề tương tự khác, điều này tạo ra một nền văn hóa năng động, chủ động nhằm cải thiện môi trường làm việc. Văn hóa của tổ chức được xây dựng dựa trên sự tin tưởng và tinh thần đồng đội, đồng thời cải thiện tổng thể niềm tin rằng ban quản lý quan tâm đến sự an toàn của nhóm khi họ dành thời gian để đào tạo, công nhận và huấn luyện phương pháp Kata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *