• Chi tiết sản phẩm
 • Chi tiết sản phẩm
 • Ứng dụng: Chống ồn

  Đặc tính nổi bật: Giảm ồn hiệu quả ở độ ồn dưới 95dB

  Một số công ty đã sử dụng: Colgate Palmolive, Hiệp Phú, Syngenta

 • Ứng dụng: Chống ồn

  Đặc tính nổi bật: Giảm ồn hiệu quả ở độ ồn dưới 95dB

  Một số công ty đã sử dụng: Colgate Palmolive, Hiệp Phú, Syngenta