• Chi tiết sản phẩm
    • Mã sản phẩm: PN800

      Nhóm: sản phẩm chống rơi ngã

      Thông tin sản phẩm:Giá 3 chân được sử dụng làm việc trong không gian hạn chế (bồn,, tầng hầm…), được dùng làm thiết bị giá đỡ cho các sản phẩm chống rơi ngã khác: Tời kéo, cuộn cáp chống rơi ngã, hệ thống giải cứu khẩn cấp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN795.