• Chi tiết sản phẩm
    • Mã sản phẩm: PN801

      Nhóm: sản phẩm chống rơi ngã

      Thông tin sản phẩm: Tời kéo tay. Sản phẩm được sử dụng cùng với Tripod PN800. Được sử dụng dùng để đưa người di chuyển lên hay xuống ở nhưng nơi có không gian hạn chế. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN1496