Showing 1–12 of 15 results

Là một thương hiệu đến từ Đức. Dräger là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ y tế và an toàn. Sản phẩm của Dräger bảo vệ, hỗ trợ và cứu mạng con người từ năm 1889.

Dräger cung cấp các giải pháp: Thiết bị y tế,Thiết bị hô hấp lọc khí (APR) của Dräger, Các sản phẩm mới cho ngành cứu hỏa của Dräger, Dräger Atlan® A350/A350 XL