Hiển thị tất cả 6 kết quả

Trong hơn 200 năm DuPont đang hợp tác với các nhà lãnh đạo trong ngành về an toàn, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, điện tử, di động và xây dựng để tạo ra các vật liệu, thành phần và giải pháp công nghệ giúp thay đổi các ngành công nghiệp và cuộc sống hàng ngày. 

Với 2 phòng nghiên cứu cung cấp các giải pháp để giảm thiểu biến đổi khí hậu, cung cấp các công nghệ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và giúp nuôi sống dân số thế giới ngày càng tăng. 

Trung tâm R & D thực hiện nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực và hợp tác với các đối tác trong kinh doanh, chính phủ, học viện và cộng đồng địa phương. Cung cấp một loạt các phòng thí nghiệm phát triển dành riêng cho doanh nghiệp và các trung tâm dịch vụ kỹ thuật. Và Trung tâm đổi mới toàn cầu là nơi khách truy cập có thể hợp tác với một mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư của DuPont trên toàn thế giới.