Showing all 12 results

Ra đời năm 1948 tại Nihonbashi Kayaba-cho, Chuo-ku, Tokyo103-0025 Nhật Bản. Simon tiên phong trong việc sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa an toàn công nghiệp và môi trường