• Chi tiết sản phẩm
 • Mã sản phẩm: 4570

  Thông tin sản phẩm:

  - Hãng sản xuất: 3M-Mỹ
  - Xuất xứ:
  - Tính năng sản phẩm: Dùng để bảo vệ người lao động làm việc trong môi trường hóa chất với mối nguy hại cao loại 3 (Category 3)
  -  Thành phần cấu tạo sản phẩm: Laminates
  - Tiêu chuẩn: EN 13982-1 Type 5, EN 13034 Type 6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14605 Type 3, EN 14126, EN 14605 Type 4