• Chi tiết sản phẩm
 • Mã sản phẩm: Spacel Comfort Light (Ref. 45 050 00)

  Thông tin sản phẩm:

  - Hãng sản xuất: Honeywell-Mỹ
  - Xuất xứ:
  - Tính năng sản phẩm: Dùng để bảo vệ người lao động làm việc trong môi trường hóa chất với mối nguy hại cao loại 3 (Category 3)
  -  Thành phần cấu tạo sản phẩm: Non-woven polypropylene laminated with polyethylene film-green. Trọng lượng: 70 g/m2
  - Tiêu chuẩn: EN 14605 Type 3, EN 14605 Type 4, EN 1149-5