• Chi tiết sản phẩm
 • Thông tin kỹ thuật

  Thương hiệu: Lakeland

  Xuất xứ: Thương hiệu Mỹ, sản xuất tại nhà máy Lakeland Trung Quốc

  Mã sản phẩm: Interceptor® Plus - Level A, Rear Entry, Wide View Face Shield Style Number: Int650wb

  Permasure: Xác định thời gian sử dụng an toàn và mô hình ảnh hưởng của thay đổi nhiệt độ đến tốc độ thẩm thấu đối với hơn 4000 hóa chất

  Đạt tiêu chuẩn: Astm D3776+ Atsm D5034+ Astm D5034+ Astm D5733+ Astm D5733+ Astm D751