Quy chuẩn quốc gia QCVN 062012 BLDTBXH Mũ an toàn công nghiệp

Quy chuẩn quốc gia QCVN 062012 BLDTBXH Mũ an toàn công nghiệp là yêu cầu cần thiết để giảm thiểu các nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình sử dụng, bảo vệ cho sự an toàn về sức khỏe và tính mạng cho người sử dụng, thể hiện được sự quan tâm của doanh nghiệp tới người lao động.
Chứng nhận sản phẩm đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết công văn Quy chuẩn quốc gia QCVN 062012 BLDTBXH Mũ an toàn công nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *