Quy trình LOTO và những vấn đề gây nhầm lẫn

Nhờ vào sự phát triển không ngừng của công nghệ, các nhà sản xuất ngày càng gia tăng sử dụng kiểm soát thiết bị và máy móc thông qua máy tính; hệ thống được lập trình để khóa máy và thiết bị, tính năng vô cùng cần thiết trong quá trình sửa chữa và bảo dưỡng phụ. Công nghệ tích hợp có thể giúp ngăn chặn và giảm chấn thương, lẫn thương vong bằng cách chỉ ra các rủi ro và mối nguy về điện.

Qua nhiều năm, OSHA cũng đang nghiên cứu tính hiệu quả của công nghệ hiện đại có bảo vệ người lao động khỏi mối nguy năng lượng hay không? OSHA đã ban hành Bảng yêu cầu thông tin (RFI) vào tháng năm 2019 để hiểu thêm về điểm mạnh và những giới hạn của công nghệ mới cũng như những mối nguy tiềm tàng cho người lao động.

Giống hầu hết quy định OSHA, kiểm soát mối nguy năng lượng tiêu chuẩn sử dụng những quy tắc phổ biến để bảo vệ người lao động. Để đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn yêu cầu quy trình kiểm soát năng lượng phải được viết thành văn bản, người lao động phải được huấn luyện và kiểm tra định kỳ. Tuy nhiên, 04 vấn đề thường xuyên gây ra nhầm lẫn như:

  1. Khi nào áp dụng miễn bảo trì phụ?
  2. Sử dụng quy trình kiểm soát năng lượng duy nhất cho nhiều máy móc
  3. Đào tạo cho người lao động làm việc liên quan đến mối nguy điện
  4. Kiểm tra định kỳ cho quy trình kiểm soát nhiều máy

Cùng tìm hiểu sâu hơn cách làm thế nào để giữ an toàn cho người lao động trong môi trường làm việc có mối nguy về điện.

Quy trình LOTO (Lockout/Tagout)

Bảo trì/Bảo dưỡng nhỏ và yêu cầu quy trình khóa và gắn thẻ cảnh báo (LOTO)

Tiêu chuẩn bao gồm ngoại lệ bảo dưỡng nhỏ mà cho phép không cần sử dụng LOTO mà vẫn hoàn thành công việc một cách an toàn. Ví dụ xử lý kẹt giấy, tra dầu bôi trơn hoặc thay dây đai bị mòn.

Để đủ điều kiện cho ngoại lệ này, công việc phải:

  • Diễn ra thường xuyên trong vận hành sản xuất thông thường
  • Thường xuyên, lặp đi lặp lại và không thể thiếu khi sử dụng thiết bị để sản xuất
  • Được thực hiện bằng biện pháp thay thế, như lá chắn bảo vệ…giúp bảo vệ vẫn đạt hiệu quả

Nếu công việc bảo trì không thỏa đủ 3 tiêu chí trên, sẽ không được miễn trừ. Xử lý kẹt giấy có thể là một phần bình thường trong quá trình sản xuất, nhưng nếu yêu cầu phải tháo bỏ các tấm chắn cố định thì sẽ không đủ điều kiện để miễn trừ.

Để tránh yêu cầu quy trình khóa trong nhiệm vụ bảo trì nhỏ, chúng ta cần bảo vệ người lao động bằng biện pháp dùng rào chắn, hoặc giải pháp an toàn khác mà cho phép việc bảo trì diễn ra an toàn mà không có rủi ro năng lượng nguy hại nào. Xem xét công việc bảo trì định kỳ nào để xác minh rằng nó đáp ứng được miễn trừ. Nếu người lao động thực hiện dịch vụ thông thường không đáp ứng ba tiêu chí, chúng ta cần phải xây dựng chương trình LOTO

Sử dụng một quy trình cho nhiều máy

Phần lớn thời gian, chúng ta cần phát triển một quy trình riêng cho từng máy. Nhưng đôi khi, các máy tương tự thường sử dụng các quy trình kiểm soát năng lượng tương tự nhau và một quy trình đơn lẻ có thể áp dụng cho nhiều máy. Trong những trường hợp này, quy trình kiểm soát năng lượng chung với danh sách kiểm tra bổ sung có thể đáp ứng tiêu chuẩn OSHA.

Các máy hoặc thiết bị sử dụng cùng loại và cường độ năng lượng—và có các điều khiển giống hoặc tương tự nhau—có thể được sử dụng bằng một quy trình duy nhất. Tuy nhiên, quy trình phải bao gồm đủ chi tiết và cung cấp đủ hướng dẫn để nhân viên có thể tuân theo và thực hiện công việc của họ một cách an toàn. Nếu thủ tục quá chung chung, quy trình sẽ không hữu ích.

Để được áp dụng cùng một quy trình, máy móc hoặc thiết bị phải giống nhau về:

  • Các bước thủ tục cụ thể để tắt, cô lập, ngăn chặn và bảo vệ chúng để kiểm soát năng lượng nguy hiểm;
  • Các bước thủ tục cụ thể đối với việc đặt, loại bỏ và chuyển các thiết bị khóa/gắn thẻ và trách nhiệm đối với chúng;
  • Các yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm để xác định và xác minh tính hiệu quả của các thiết bị khóa/gắn thẻ và các biện pháp kiểm soát khác

Mặc dù chúng ta có thể sử dụng một bộ quy trình cho nhiều máy, nhưng quy trình phải cung cấp các hướng dẫn chỉ định cách tiếp cận từng bước cho từng máy. Nếu có nhiều máy sử dụng cùng một quy trình, hãy xác minh rằng các tiêu chí trên được đáp ứng để đảm bảo tuân thủ và bảo vệ người lao động

Huấn luyện xử lý mối nguy điện

Người lao động thực hiện quy trình LOTO yêu cầu được đào tạo như nhân viên được ủy quyền theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, một nhân viên được ủy quyền không thể xác minh rằng một mạch điện đã bị mất điện. Làm như vậy đòi hỏi phải được đào tạo như người có trình độ liên quan theo tiêu chuẩn Thực hành Công việc Liên quan đến An toàn Điện. Định nghĩa của một người đủ điều kiện hay không phụ thuộc vào hoàn cảnh và thiết bị liên quan. Có thể một cá nhân “đủ tiêu chuẩn” trên một số thiết bị nhất định tại nơi làm việc, nhưng “không đủ tiêu chuẩn” trên các thiết bị khác.

Nếu chúng ta có công nhân đối mặt với nguy cơ điện trong quá trình bảo trì hoặc bảo dưỡng, hãy đảm bảo họ được đào tạo theo yêu cầu của tiêu chuẩn an toàn điện. Đào tạo như một nhân viên được ủy quyền theo tiêu chuẩn LO/TO là không đủ khi năng lượng điện là mối nguy hiểm. Theo LO/TO, một nhân viên được ủy quyền đang kiểm soát năng lượng nguy hiểm nhưng nếu công việc phải được thực hiện khi có nguồn điện trực tiếp, thì cần phải đào tạo thêm về an toàn điện để đảm bảo nhân viên được ủy quyền có đủ điều kiện để làm như vậy.

Quy trình kiểm soát năng lượng đối với thiết bị có mối nguy hiểm về điện nên bao gồm các bước để khóa tất cả các nguồn năng lượng một cách an toàn. Tuy nhiên, các quy định về an toàn điện yêu cầu người có chuyên môn xác minh rằng thiết bị đã được ngắt điện.

Kiểm định nhóm quy trình Loto

Tiêu chuẩn LOTO yêu cầu kiểm tra định kỳ từng quy trình kiểm soát năng lượng, ít nhất mỗi năm một lần. Như đã lưu ý ở trên, đôi khi một quy trình duy nhất bao gồm nhiều máy. Bước tiếp theo là xác định xem một lần kiểm tra sẽ đáp ứng yêu cầu này hay bạn cần nhiều lần kiểm tra cho mỗi biến thể.

OSHA tuyên bố rằng chúng ta có thể nhóm các thủ tục liên quan cho các thiết bị tương tự khi tiến hành kiểm tra. Các thủ tục nhóm được cho phép nếu tất cả các thủ tục trong nhóm có cách sử dụng giống nhau hoặc tương tự nhau và tuân theo các bước thủ tục giống nhau. Nói cách khác, nếu chúng sử dụng một quy trình cho nhiều máy, như được mô tả ở trên, thì bạn có thể coi đây là một quy trình để kiểm tra định kỳ hoặc hàng năm của mình.

Nếu bạn phân loại máy móc và thiết bị, bạn phải kiểm tra một số nhân viên đại diện được ủy quyền thực hiện quy trình trong từng loại. Việc lấy mẫu phải phản ánh hợp lý các hoạt động bảo trì nhà máy và thực hành kiểm soát năng lượng đối với quy trình được kiểm tra. Nếu bạn nhóm các quy trình, hãy chọn các máy khác nhau từ nhóm để đánh giá mỗi năm. Bằng cách này, theo thời gian, từng máy riêng lẻ cuối cùng sẽ được kiểm tra.

Việc không tuân theo các điều khoản thường bị hiểu sai này của quy trình LOTO có thể khiến nhân viên gặp rủi ro. Đào tạo thích hợp, quy trình an toàn và kiểm tra an toàn có thể giúp ngăn ngừa tai nạn và giữ an toàn cho nhân viên

Nguồn: EHS Today