Băng keo 2 mặt 3M 9448A

  • Chịu nhiệt trong thời gian ngắn với nhiệt độ lên đến 200 độ C (393 độ F)
  • Có độ dính cao trên hầu hết các bề mặt vật liệu. Ổn định kích thước trong quá trình cắt dập và cán

– Vệ sinh về mặt vật cần dán trước khi sử dụng sản phẩm

– Tránh những yếu tố nhiệt độ nóng, dầu và mỡ để đảm bảo công năng của băng keo trong được phát huy tối đa

Categories: , Tags: , , ,