Băng keo điện chống cháy lan 3M Temflex Plus

Ứng dụng của băng keo vinyl:

  • Cách điện
  • Đánh dấu dây
  • Chống cháy
  • Bó dây