Bao tay ngón phòng sạch POL-D-S

  • Sản phẩm sử dụng trong môi trường phòng sạch, Bảo vệ ngón tay người sử dụng, cũng như sản phẩm phải thực hiện gia công, sử dụng khi phải thực hiện bằng đầu ngón tay, không cầm nắm sản phẩm điện tử.
  • Có 2 loại có bột và không bột.
  • Chất liệu: Nitrile

– Lưu trữ và bảo quản kỹ sản phẩm

– Xử lý sản phẩm đúng cách sau khi sử dụng

Category: Tag: