Bao tay ngón phòng sạch POL-F100-C-T-B-M

  • Bao ngón không bột rơi rớt trong quá trình thao tác, thích hợp cho lĩnh vực phòng sạch.
  • Găng tay ngón hạn chế sự tiếp xúc của ngón tay và sản phẩm điện tử.

– Lưu trữ và bảo quản kỹ sản phẩm

– Xử lý sản phẩm đúng cách sau khi sử dụng

Category: