• Chi tiết sản phẩm
  • Mã sản phẩm: POL-D-S

    Xuất xứ: MALAYSIA
    Sản phẩm sử dụng trong môi trường phòng sạch, Bảo vệ ngón tay người sử dụng, cũng như sản phẩm phải thực hiện gia công, sử dụng khi phải thực hiện bằng đầu ngón tay, không cầm nắm sản phẩm điện tử. Có 2 loại có bột và không bột.
    Chất liệu: Nitrile