Bộ ứng cứu tràn hóa chất 3M CSRK-180

  • Cô lập tốt các chất lỏng mà nó hấp thụ
  • Sử dụng cho nhiều loại  dung dịch axit có nồng độ cao
  • Không gây độc hại với con người, động thực vật và môi trường

– Khi gặp sự cố, lập tức sử dụng sản phẩm nhanh nhất có thể để hạn chế tác động xấu đến môi trường và con người xung quanh

– Sau khi sử dụng, xử lý sản phẩm đúng cách, tránh gây ô nhiễm môi trường

– Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng

Category: Tag: