Bồn rửa mắt khẩn cấp SE-490

  • Bộ phận họat động: Tay đẩy làm bằng thép không rỉ
  • Đường ống: Đường kính ½”
  • Hiệu suất: 3,8 g trên phút @ 30 psi.

– Thời gian tối đa cho việc tiếp cận bồn rửa mắt khẩn cấp trong quá trình xảy ra tai nạn còn phụ thuộc vào từng loại hóa chất, sự tác động nguy hiểm của hóa chất.

– Đối với các công ty thường sử dụng hóa chất có tính chất axit hay kiềm thì nên đặt bồn rửa mắt càng gần nơi làm việc thì càng tốt

Category: Tag: