Bu lông neo KStrong AFA930050

Bu lông neo KStrong AFA930050 có thể dễ dàng lắp đặt lên kết cấu bê tông và kim loại bằng hóa chất M16 cũng như ốc vít cơ khí

Vòng chữ D có thể dùng làm một điểm neo

Luôn đảm bảo điểm neo được sử dụng đủ chắc chắn để giữ người sử dụng khi xảy ra rơi ngã

Người sử dụng phải luôn luôn gắn neo ở độ cao trên vai hoặc ít nhất ngang tầm vai

Kiểm tra và bảo dưỡng sản phẩm định kỳ để kiểm soát chất lượng của sản phẩm

Category: