Cuộn rào công trình

  • RAO/1F ( lõi nhựa tay cầm)
  • Độ dài: 100 meter
  • Chiều ngang: 8cm

– Lựa chọn cuộn rào phù hợp với yêu cầu, tính chất công việc

– Nên chọn băng cuốn có phản quang nếu cần cảnh báo vào buổi tối

Categories: ,