• Chi tiết sản phẩm
  • Mã sản phẩm: 3M N/A

    Thương hiệu: 3M

    Thông tin sản phẩm:

    Được dùng để cắt các sản phẩm. Với các hạt đá đều nhau và được ép dính lại với nhau bởi lớp keo đặc biệt của 3M, tạo nên vết cắt nhanh và an toàn, đặc biệt là tránh đươc việc đá vỡ gây nguy hiểm cho ngươi sử dụng.