Đá mài 3M Cubitron II Flexible Grinding Wheel

  • Hiệu quả mài mòn cao hơn, thời gian mài nhanh
  • Ít rung ồn
  • Tuổi thọ cao hơn nhám
  • Ít phát sinh nhiệt

– Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng

– Nên lựa chọn giấy nhám theo chức năng gia công

Khuyến cáo sử dụng đi kèm với các biện pháp bảo vệ cá nhân

Categories: , Tags: , , ,