Dây cứu sinh chiều dọc lên xuống thang Kstrong

  • Chất liệu: Thép không gỉ 316
  • Tiêu chuẩn EN353-1:2014 + A1:2017
  • Bắt buộc sử dụng toàn bộ cấu kiện của Kstrong để đảm bảo tính tối ưu hệ thống dây cứu sinh
  • Người lên xuống thang phải được đào tạo, hướng dẫn sử dụng theo quy trình
  • Thực hiện quy trình kiểm tra hệ thống dây cứu sinh trước khi sử dụng
Category: Tags: ,