Dây cứu sinh Kstrong Horizontal Lifeline dưới mái

  • Hệ thống sẽ được thiết kế riêng biệt theo nhu cầu khách hàng
  • Dây cứu sinh được làm từ thép không gỉ có đường kính 8mm