Dây cứu sinh phương ngang Akrobat – Opening Glider – LDV001

Hệ thống dây cứu sinh Akrobat kết hợp các thiết bị hấp thụ năng lượng lên đến 10kN trong trường hợp rơi.

Dây cứu sinh Akrobat được thiết kế để bảo vệ từ 1 đến 4 công nhân. Mỗi công nhân cần phải được trang bị đầy đủ: Dây đai và dây kết nối phù hợp

Tiêu chuẩn của hệ thống dây cứu sinh Akrobat BS EN 795 Class C và được chứng nhận bởi APAVE

– Kiểm tra, bảo trì sản phẩm định kỳ

– Sử dụng đúng tải trọng cho phép

– Sản phẩm khi có dấu hiệu xuống cấp cần phải bảo trì và thay thế để đảm bảo

Category: