Dây cứu sinh trên mái Kstrong Horizontal Lifeline

KSTRONG FIXED LINE SYSTEM hay hệ thống dây cứu sinh cố định

  • Phù hợp với các loại tôn công nghiệp: tôn cán sóng, tôn seam lock và tôn kliplok
  • Hệ thống sẽ được thiết kế riêng biệt phụ thuộc vào loại tôn, số sóng và độ dày tôn
  • Dây cứu sinh được làm từ thép không gỉ có đường kính 8mm
  • Đảm bảo lực kết cấu lớn hơn lực hệ thống lifeline
  • Tấm lợp với độ dày tối thiểu là 0,40mm đối với thép và 0,70mm đối với nhôm
  • Bắt buộc sử dụng toàn bộ cấu kiện của Kstrong để đảm bảo tính tối ưu hệ thống
Categories: , Tags: , ,