Dây treo giảm chấn Essential KStrong AFL406601

  • Dòng sản phẩm Dây treo giảm chấn KStrong Essential có giá thành không cao nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • Đây là một trong những chi tiết kết nối Đa năng, Nhẹ nhất hiện có trên thị trường.

– Trước khi sử dụng dây treo. bắt buộc phải kiểm tra dây treo xem có bị hỏng, bị cắt và bị cháy không

– Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không quấn dây treo quanh điểm neo nào rồi nối lại vào dây treo. Nếu làm như vậy dây treo có thể bị “Hiệu ứng thắt”, khiến dây dễ bị đứt

– Tuyệt đối không sử dụng dây treo làm phương tiện treo. CHỉ sử dụng dây treo khi làm chi tiết kết nối giữa nhân viên và điểm neo

– Tuyệt đối không sử dụng hai dây treo đơn để tạo thành dây treo hai nhánh hoặc để tăng chiều dài dây treo

Categories: , Tags: ,