Dây treo giảm chấn KStrong Elite KStrong AFL408612 (Dây đai dệt 30 mm )

  • Dòng sản phẩm Dây treo giảm chấn KStrong Elite được thiết kế để sử dụng trong Hệ thống chống rơi ngã hoặc sử dụng trong Hệ thống dây bảo vệ.
  • Dòng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu của nhiều mục đích sử dụng, cho phép người sử dụng làm việc thoải mái và an toàn trong mọi môi trường.

– Trước khi sử dụng dây treo. bắt buộc phải kiểm tra dây treo xem có bị hỏng, bị cắt và bị cháy không

– Trong mọi trường hợp, tuyệt đối không quấn dây treo quanh điểm neo nào rồi nối lại vào dây treo. Nếu làm như vậy dây treo có thể bị “Hiệu ứng thắt”, khiến dây dễ bị đứt

– Tuyệt đối không sử dụng dây treo làm phương tiện treo. Chỉ sử dụng dây treo khi làm chi tiết kết nối giữa nhân viên và điểm neo

– Tuyệt đối không sử dụng hai dây treo đơn để tạo thành dây treo hai nhánh hoặc để tăng chiều dài dây treo

Categories: , ,