Điểm neo gắn bê tông có thể tháo rời KStrong AFA930301

KStrong giới thiệu một điểm neo cực kỳ dễ lắp đặt chỉ bằng một tay

Điểm neo gắn bê tông AFA930301 có thể tháo ra khỏi kết cấu mà không làm hỏng kết cấu hoặc neo, qua đó có thể tái sử dụng

Có thể lắp đặt qua một lỗ được xác định trước có đường kính 18-19mm bằng cách khoan sâu 110 mm

Luôn đảm bảo điểm neo được sử dụng đủ chắc chắn để giữ người sử dụng khi xảy ra rơi ngã

Người sử dụng phải luôn luôn gắn neo ở độ cao trên vai hoặc ít nhất ngang tầm vai

Kiểm tra và bảo dưỡng sản phẩm định kỳ để kiểm soát chất lượng của sản phẩm

Category: