Điểm neo gắn lan can KStrong AFA930101

Phần mềm ở phía trong của các mặt bích cũng đảm bảo không gây hư hỏng cho lan can

Có mặt bích điều chỉnh được, giúp thiết bị đa năng để sử dụng trên nhiều cấu trúc khác nhau có chiều rộng từ 30 – 360mm

Đảm bảo tình trạng đung đưa của người sử dụng dưới 30 độ khi làm việc trong điều kiện treo

Luôn đảm bảo điểm neo được sử dụng đủ chắc chắn để giữ người sử dụng khi xảy ra rơi ngã

Người sử dụng phải luôn luôn gắn neo ở độ cao trên vai hoặc ít nhất ngang tầm vai

Kiểm tra và bảo dưỡng sản phẩm định kỳ để kiểm soát chất lượng của sản phẩm

Category: