Điểm neo thép thanh thẳng KStrong AFA930552

Điểm neo được thiết kế để gắn trên mái nhà hình thang, nhờ các vít ngay trên xà gồ của kết cấu

Lỗ móc điểm neo thép thanh thẳng KStrong AFA930552 có đường kính 25mm được sử dụng làm điểm neo

Luôn đảm bảo điểm neo được sử dụng đủ chắc chắn để giữ người sử dụng khi xảy ra rơi ngã

Người sử dụng phải luôn luôn gắn neo ở độ cao trên vai hoặc ít nhất ngang tầm vai

Kiểm tra và bảo dưỡng sản phẩm định kỳ để kiểm soát chất lượng của sản phẩm

Category: