End Bracket – Hệ thống dây cứu sinh phương ngang Akrobat

Tuân thủ EN795 Lớp C

Giấy chứng nhận kiểm tra: nºAT6495704 APAVE

Sản xuất tại Châu Âu

– Kiểm tra, bảo trì sản phẩm định kỳ

– Sử dụng đúng tải trọng cho phép

– Sản phẩm khi có dấu hiệu xuống cấp cần phải bảo trì và thay thế để đảm bảo

Category: