Hộp Nhấn Pít-tông Lấy Dung Dịch Justrite Phi Kim Loại

  • Nhấn cụm bơm xuống để lấy chất lỏng làm đầy đĩa đựng, chất lỏng dư sẽ đi ngược lại hộp chứa
  • Phân phối chất lỏng và dung môi dễ cháy một cách an toàn, không có lãng phí hoặc tiếp xúc trực tiếp.
  • Nút ấn làm từ nhựa Ryton và đồng thau chịu hóa chất.

Lưu ý về:

– Các yêu cầu về tuân thủ và quy định
– Các yếu tố thuận tiện và mức bảo vệ
– Đặc điểm hóa học và các vấn đề về dung tích

Categories: , , Tag: