• Chi tiết sản phẩm
 • Mã sản phẩm: Honeywell N1125 AG

  Thông tin sản phẩm

  Khử các mùi nhóm Acid gas
  Chỉ định dùng: ngành Hàn, điện, than. khử các bụi rắn khi làm việc, giảm độ nóng.
  Tiêu chuẩn NIOSH-N95
  Lưu ý: Dùng trong môi trường độc không tập trung
  Sản phẩm của tập đoàn Honeywell – Mỹ