Khẩu trang y tế 4 lớp

  • Tiêu chuẩn Châu ÂU, chứng nhận FDA, UTS
  • 04 lớp
  • 02 lớp giấy kháng khuẩn

Nên thay khẩu trang mới sau 3-5 giờ sử dụng

Category: