Khóa Loto CB Kẹp Ngoài

  • Thiết kế dễ sử dụng,
  • Thao tác nhanh, tiết kiệm thời gian,
  • Không cần công cụ cài đặt

– Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng

– Thường xuyên kiểm tra tình trạng của sản phẩm

– Khi sản phẩm có dấu hiệu xuống cấp, nên ngưng sử dụng và chuyển sang sản phẩm mới

Categories: , Tags: , , ,