Khóa phích cắm điện Lockout Tagout Brady 3 trong 1

  • Bảo vệ người lao động
  • Tiết kiệm thời gian
  • Giảm chi phí bảo hiểm
  • Hạn chế rủi ro về điện

– Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng

– Thường xuyên kiểm tra tình trạng của sản phẩm

– Khi sản phẩm có dấu hiệu xuống cấp, nên ngưng sử dụng và chuyển sang sản phẩm mới

Categories: , , Tags: , , ,