Mặt nạ lọc khí (PAPR) Drager X-plore 8000

  • Sử dụng miếng lọc phân tử để lọc mùi khó chịu
  • Hệ thống đai lung vai có thể kết hợp với dòng thắt lung để phân tán sức nặng tốt hơn
  • Pin ion liti theo tiêu chuẩn kéo dài ít nhất 4 tiếng

– Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng

– Nên trang bị sản phẩm trước khi vào khu vực xác định có những loại khí nguy hiểm

– Kiểm tra, bảo trì sản phẩm thường xuyên

Category: Tags: ,