Mặt nạ thoát hiểm chống cháy Dräger PARAT 5500

  • Mặt nạ thoát hiểm chống cháy Dräger PARAT® 5500 được phát triển phù hợp với người dùng – luôn tập trung vào việc giúp thoát hiểm nhanh nhất có thể.
  • Tối ưu vận hành và thoải mái khi đội, lớp vỏ chắc chắn và bộ lọc CO P2 đã được thử nghiệm giúp bảo vệ chống khí, hơi và hạt tạp chất độc hại trong đám cháy ít nhất là trong 15 phút khi thoát hiểm.

– Kiểm tra kỹ sản phẩm trước khi sử dụng

– Nên trang bị sản phẩm trước khi vào khu vực nguy hiểm

– Kiểm tra, bảo trì sản phẩm thường xuyên

Category: Tag: