Máy đo nồng độ cồn Draeger Alcotest 6820 Med

  • Dễ dàng mang theo
  • Ghi lại các kết quả kiểm tra
  • Mức tiêu thụ năng lượng thấp

– Kiểm tra máy kỹ trước khi sử dụng

–  Phạm vi đo: 0 đến 2,5 mg/L

– Nên kiểm tra, bảo dưỡng sản phẩm định kỳ

Categories: , ,