Máy Phát Hiện Đơn Khí DRAGER PAC 6500

– Thiết bị phát Hiện Đơn Khí Pac 6500 có thể dễ dàng hoạt động ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

– Nhiệt độ sử dụng có thể dao động từ -40 °C đến 55 °C và áp suất khí từ 700 đến 1.300 mbar

– Khả năng chống nước: IP68

– Sử dụng đúng dòng máy có ghi loại khí đo được trên vỏ máy

– Loại máy chỉ phát hiện được một khí

– Kiểm tra, bảo dưỡng máy thường xuyên để đảm bảo an toàn và đo lường chính xác

Category: