Máy Phát Hiện Đơn Khí DRAGER PAC 8000

– Được thiết kế bền bỉ, sử dụng lâu dài

– Hiệu suất làm việc mạnh mẽ, đảm bảo sự an toàn tối đa

– Dễ sử dụng nhờ có hướng dẫn sử dụng cụ thể

– Sử dụng đúng dòng máy có ghi loại khí đo được trên vỏ máy

– Loại máy chỉ phát hiện được một khí

– Kiểm tra, bảo dưỡng máy thường xuyên để đảm bảo an toàn và đo lường chính xác

Category: